S panem Burgetem spolupracujeme opakovaně a velmi rádi pro jeho preciznost, připravenost, jazykové vybavení a znalosti z oblasti agronomie. Pan Burget tlumočil pro naše zaměstnance i klienty prezentace francouzských odborníků na téma agrochemie. Jeho znalosti z dané oblasti byly na velmi dobré úrovni, téměř na úrovni našich technických poradců. Pan Burget je velice vstřícný a milý člověk, radost s ním spolupracovat.