Na jaře roku 2019 zahájila Správa železnic spolupráci se SNCF (francouzská správa železniční infrastruktury) o převzetí jejich know-how při přípravě vysokorychlostních tratí v ČR. A bez dobrého překladatele by tato spolupráce nemohla fungovat. Proto jsem velice rád za spolupráci s Alešem Burgetem, který přesně a jasně překládal všechny prezentace a přednášky s odbornou tématikou. V železniční tématice se orientuje velice přesně a spolupráce s ním je perfektní, proto mohu jen vřele doporučit.